Inspelningar

Fryshusets Sessions 25 mars 2022

Fryshuset Sessions är högaktuella digitala lunchseminarium som riktar sig till alla som arbetar för eller med unga. Den 25 mars var temat Unga som står utanför arbete och studier.

Om seminariet
Rapporter och utredningar har visat att ungdomars perspektiv ofta saknas när insatser planeras och genomförs för unga som varken arbetar eller studerar. Det här är något som Fryshusets projekt 4-uvas tagit fasta på och därför genomfört djupintervjuer med 14 unga som står eller har stått utanför både arbete och studier.

I detta lunchseminarium delade projektledare inom 4-uvas med sig av en förhandstitt på en kommande rapport baserad på intervjuerna. Flera case presenterades för att ge en representativ bild av hur det kan se ut för några av ungdomarna i den här gruppen. Utöver det tog seminariet upp aktuell forskning om vilka insatser som fungerar för den här målgruppen och läste upp en novell som skrivits utifrån en fri tolkning av ett av de fiktiva casen. Du kan se seminariet i efterhand nedan.

Konferens om samverkan för unga som står utanför arbetsmarknaden

Konferensen ”Samverkan för unga som står utanför arbetsmarknaden” hölls digitalt den 8 februari 2022 och anordnades av Fryshuset genom projektet 4-uvas som finansieras av Europeiska socialfonden. 
 
Konferensen anordnades som en kickoff för involverade aktörer i projektet 4-uvas; men också som en källa till kunskapsinhämtning. Under förmiddagen hölls två panelsamtal med representanter från kommun, näringsliv, civilsamhället och samordningsförbund. Deltog gjorde även en ung person som berättade sin historia om att ha varit utanför arbetsmarknaden.

Fryshusets projekt 4-uvas presenterade resultat från deras enkätundersökning och djupintervjuer, forskaren Frida Jonsson från Umeå universitet höll en presentation om forskning gällande insatser för unga som varken arbetar eller studerar (uvas) och Rebecka Herdevall från MUCF presenterade myndighetens arbete med samverkan kring uvas. Konferensen bidrog till många intressanta diskussioner om hur samverkan kan ske över sektorer med ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden i fokus. Du kan se konferensen i efterhand nedan.

Jag har frågor, hur kommer jag i kontakt med er?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar någon av våra medarbetare dig med ett svar inom kort!